De Nio Innovationsrollerna

De Nio Innovationsrollerna, Workshop-verktyg(page en français)(Página en Español)

(Page in English)

I kapitel 5 i min populära bok – Stoking Your Innovation Bonfire – introducerar jag en metod som heter – De Nio Innovationsrollerna.

Här följer ett utdrag ur boken som förklarar tankarna bakom De Nio Innovationsrollerna:

“Alltför ofta behandlar vi människor som utbytbara handelsvaror med identiska egenskaper. Vi vet att människor inte är utbytbara, ändå fortsätter vi låtsas som om de är det – kanske en sorts förenkling som vår reptilhjärna gör för att förstå livet. I själva verket vet vi att människor har olika passioner, förmågor och potential, men när det kommer till innovation så förväntar vi oss att alla ska komma med bra idéer.

Jag anser att alla människor är kreativa, på sitt eget sätt. Däremot är inte alla kreativa i meningen att de kan producera väldigt många goda idéer, men det behöver de heller inte vara. Istället tror jag att alla har en framträdande roll att spela inom det område där de är som bäst. När en organisation sätter rätt personer i rätt innovationsroller ökar både innovationstempot och själva förmågan till innovation.”

De Nio Innovationsrollerna:

  1. Revolutionären
  2. Infanteristen
  3. Sammanföraren
  4. Förädlaren
  5. KundMästaren
  6. Problemlösaren
  7. Domaren
  8. Trollkonstnären
  9. Förkunnaren

På förfrågan av många av de som läst min bok har jag skapat ett diagnosverktyg i form av en workshop kring De Nio Innovationsrollerna. Det hjälper organisationer att utforska dynamiken i sina innovationsteam och vad som krävs för att bli mer framgångsrika innovatörer.

Book a Nine Innovation Roles Group Diagnostic Workshop

Eftersom jag tror på effekten av verktyget, och de värden det skapat för företag som jag samarbetar med, har jag beslutat att erbjuda GRATIS användning av De Nio Innovationsrollerna för de organisationer som inte har råd att anlita mig som föreläsare eller som ledare för en workshop.

Nedan hittar ni alla verktyg ni behöver för att genomföra en diagnostisk workshop med De Nio Innovationsrollerna. Lämpliga att använda när ni vill identifiera varför era innovationsinsatser inte fungerar samt hur era innovationsteam kan bli mer framgångsrika.

Vissa tycker jag är galen som hjälper människor att INTE anlita mig, men eftersom mitt fokus ligger på samarbete och fungerande innovativa team så vill jag dela ut fem gåvor:

Gåva nr 1 – Modellen De Nio Innovationsrollerna

Revolutionären - De Nio Innovationsrollerna1. Revolutionären

Revolutionären är ständigt ivrig att förändra saker, skaka om status quo och berätta om sina åsikter. Dessa personer har alltid många idéer och tvekar inte att dela med sig av dem. I innovationsprocesser bidrar de sannolikt med 80 till 90 procent av idéerna.

Infanteristen - De Nio Innovationsrollerna2. Infanteristen

Infanteristen har många idéer men är inte alltid villig att dela med sig av dem. Antingen för att de inte förstår att någon är intresserad av deras idéer, inte vet hur de ska uttrycka idéerna eller för att de föredrar att hålla en låg profil och jobba på. Eller alla tre.

Sammanföraren - De Nio Innovationsrollerna3. Sammanföraren

Sammanföraren gör precis det: sammanför och nätverkar. När Sammanföraren hör en Infanterist säga något intressant så sätts Infanteristen i kontakt med en Revolutionär. Sammanföraren kan lyssna på Förädlarens behov och vet exakt vilken Problemlösare som Förädlaren behöver.

Förädlaren - De Nio Innovationsrollerna4. Förädlaren

Förädlaren har inte alltid de bästa idéerna, men de är väldigt duktiga på att förbättra och förädla befintliga idéer.

.

KundMästaren - De Nio Innovationsrollerna5. KundMästaren

KundMästaren har regelbunden kontakt med kunderna, förstår deras behov, känner till deras beteenden och kan intervjua kunderna om gryende idéer och nya produkter. KundMästaren kan finnas i utkanten av organisationen.

Problemlösaren - De Nio Innovationsrollerna6. Problemlösaren

Det finns alltid ett par större hinder i vägen innan en bra idé är färdig att bedömas och förverkligas. Det är här Problemlösaren kommer in. Problemlösaren älskar svåra utmaningar och använder all sin expertis och fackkunskap för att lösa dem.

Domaren - De Nio Innovationsrollerna7. Domaren

Domaren är fenomenal på att avgöra vilka idéer som kan gå med vinst och bli framgångsrika på marknaden.

.

Trollkonstnären - De Nio Innovationsrollerna8. Trollkonstnären

Trollkonstnären gör idéer verkliga. Det är de personerna som kan visualisera hur och när saker ska göras, samt skaffa fram de resurser som behövs för att göra det.

.

Evangelist - De Nio Innovationsrollerna9. Förkunnaren

Förkunnaren kan få människor att förstå en ny idé och lära dem nyttan med den. Det är Förkunnaren som är bäst på att både skapa stöd för en idé internt i en organisation och att utbilda kunder i fördelarna med den nya idén eller produkten.

Gåva nr 2 – Nedladdningsbar presentation av De Nio Innovationsrollerna för grupper och workshops

(OBS: Endast för användning internt. Om du vill använda detta i kommersiella syften behöver du erhålla en licens).

Presentationen är en introduktion av grunderna i De Nio Innovationsrollerna för arbetsgrupper och möten, och den lämpar sig att visa via projektor. Förutom att var och en av de nio rollerna presenteras medföljer ett antal frågor som diskussionsunderlag för gruppen. Det ideala är att använda presentationen tillsammans med kortleken med De Nio Innovationsrollerna (Gåva nr 4).Book a Nine Innovation Roles Group Diagnostic Workshop

Gåva nr 3 – Nedladdningsbart arbetsdokument för De Nio Innovationsrollerna för att sammanställa data om innovationsteam

Använd dokumentet som underlag för självskattning i er grupp och samla allas resultat för att se vilka roller som är representerade och vilka roller som saknas. Vanligtvis är det som saknas den viktigaste upptäckten. Ni kan också låta alla i gruppen utvärdera och rollbestämma varandra, för att erhålla en 360-graders feedback av alla gruppmedlemmar (t.ex. kan någon tro att hen är en Revolutionär när hen i själva verket är en Förädlare).

Ladda ner arbetsdokumentet för De Nio Innovationsrollerna

Gåva nr 4 – Nedladdningsbar design för kortlek med De Nio Innovationsrollerna som jag använder när jag arbetar med med Fortune 500- företag

Nine Innovation Roles Card Deck

Min ambition är att göra verktyget De Nio Innovationsrollerna tillgängligt för så många som möjligt att använda i sina organisationer runtom i världen, för att utforska och förbättra sina innovationsprocesser för ökad framgång. Därför erbjuder jag tryckfärdiga filer för korten att ladda ner GRATIS här – https://1drv.ms/u/s!ArDSy1eOTpubiXfoYfFB5hhsYxxm – Sedan kan ni antingen använda er av det tryckeri jag samarbetar med – adMagic – eller vända er till ett lokalt tryckeri i er del av världen.

Book a Nine Innovation Roles Group Diagnostic Workshop

Gåva nr 5 – Video om De Nio Innovationsrollerna

(OBS: Endast för användning internt. Om du vill använda detta i kommersiella syften behöver du erhålla en licens).

Videon är gjord med syfte att hjälpa er att introducera modellen De Nio Innovationsrollerna på gruppmöten eller interna workshops. Förutom en genomgång av var och en av de nio rollerna, ställer videon en rad frågor som ni kan använda som riktlinje för gruppens arbete – gärna i kombination med kortleken De Nio Innovationsrollerna (Gåva nr 4).

Den kombinationen tillsammans med era egna exempel och erfarenheter är ett effektivt verktyg för att få samtliga i organisationen att inse att innovation är en process som alla kan och bör delta i och bidra till.Sammanfattning

Jag är väldigt glad att kunna erbjuda er möjligheten att antingen anlita mig för att tillsammans med er bygga framgångsrika innovationsteam, eller använda gratisverktygen för att själva utforska De Nio Innovationsrollerna i er arbetsgrupp för att stärka ert innovativa samarbete.

Samarbeta för innovation!

Book a Nine Innovation Roles Group Diagnostic Workshop

Översatt av:

Aseem SvedbergAseem Svedberg är coach, utbildare och föreläsare med mångårig erfarenhet av att arbeta med grupper och individer i kreativa processer. Han driver också företaget Alvgrim – Äventyr & Rollspel som skapar interaktiva äventyr för barn: www.alvgrim.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *